قطعاً حنجره نیز مانند دیگر اعضای بدنمان آسیب پذیر است و نیاز به نگهداری صحیح و بهتر بگوییم استفاده درست دارد.

در این مقاله می خواهیم در مورد بهداشت صوتی بنویسیم. در مورد اینکه با رعایت چه اصول و مواردی می توانید یک حنجره ی سالم و بالطبع صدایی قوی و سالم داشته باشید. با ما همراه باشید.

بهداشت صوتی یا مراقبت از صدا به عنوان یک روش پیشگیری و درمان در آسیب های حنجره و اختلالات صوتی مطرح می باشد. بهداشت صوتی شامل مواردی از قبیل حذف موارد نادرست استفاده کردن از صدا، بهداشت غذایی، حفظ رطوبت حنجره، رعایت سلامت جسمی و روحی و غیره بوده که برای عموم مردم برای داشتن یک صدای سالم و طبیعی ضروری می باشد.

البته، باید توجه داشت که رعایت بهداشت صوتی در بعضی افراد ضرورت بیشتری دارد که این افراد شامل:

  • کودکان پرسرو صدا
  • خانمها و آقایان پرحرف (به دلایلی صحبت کردن در زندگیشان، نقش زیادی ایفا می کند)
  • استفاده کنندگان حرفه ای صدا (مانند خوانندگان، هنرپیشگان، معلمان، سیاستمدارانو دیگر کسانی که برای موفقیت در کارشان به صدای خود متکی هستند)
  • و نیز کسانی که مبتلا به بیماری های مختلف حنجره می باشند. بهداشت صوتی در ضایعات حنجره، اغلب باعث کاهش و یا حذف ضایعه می شود.