احساسات در انسان یک رویداد بیولوژیکی را  درون خودش جای داده است.

در بخش شنوایی، گفتار و موسیقی از منظر فرکانسی می توانند احساسات را تغییر دهند. حتما تا به حال دقت کرده اید که کسی برای شما صحبت می کند و ناگهان احساس خوبی می گیرید. و شاید صدایی را از بیرون بشنوید که گوش خراش است و احساسات بدی درون شما ایجاد شود.

شاید تا به حال موسیقی های راک را گوش کرده باشید، اگر شخصی منفعل باشید شاید نتوانید با موسیقی راک ارتباط برقرار کنید ولی اگر برونگرا باشید با جماعت همرنگ می شوید. این از مثال هایی است که باعث میشود دقت کنیم که چگونه احساسات انسان بر صدا و صدا بر احساسات انسان تاثیر گذار است.

پروسه تاثیر احساسات انسان بر صدا چیست؟

تا به حال به صدای گیتار گوش داده اید؛ اگر آهنگی که از صدای گیتار بیرون بیایید می تواند هم احساسات مثبت و هم احساسات منفی را به  شما انتقال دهند از نظر بیولوژیکی محیطی که در آن صدای مورد نظرتان را می شنوید می تواند احساسات شما را تغییر دهد. حتی این فرآیند در حیوانات نیز وجود دارد که مثلا سگی با شنیدن صدای صاحبش به دنبال  او می رود. این مورد نشان می دهد که صدای انسان بر احساسات سگ تاثیر گذار است که سگ را به دنبال خود می کشد. حال در انسان ها هم این روند برقرار است. به عنوان مثال مادری که تازه بچه اش را به دنیا آورده است، خیلیاحساسی با بچه اش برخورد می کند و این احساس بر صدای مادر تاثیر گذار است که باعث میشود شخصیت فرزندش از کوچکی به درستی شکل بگیرید. محرک هایی که باعث بروز احساسات می شوند شامل صداهایی می شود که ما در محیط می شنویم. در اکثر کنسرت ها نیز این امر برقرار است. به عنوان مثال شما اگر وارد کنسرت موسیقی سبک کانتری شود، آهنگی که به گوش شما می رسد می تواند احساس آرامش به شما انتقال دهد. در این قسمت  خواننده کنسرت از نظر احساسی با حضار ارتباط برقرار می کند به طوریکه باعث می شود تا حضار زیر لب آهنگ مورد نظر را زمزمه کنند.د

دو معشوق را در نظر بگیرید که با هم درد و دل می کنند، احساساتی که آنها نسبت به هم انتقال می دهند، افکت صدایشان را نیز تغییر می دهد. حالات عاطفی در این بخش که همان احساسات انسانی است می تواند صدای دو فرد را جوری تغییر دهد که وقتی صدای همدیگر را از صدها کیلومتر می شنوند احساساتی سر تا سر آنها را فرا گیرد.

تمامی این احساسات بر مبنای فرکانس هستند، و این فرکانس ها نیز رابطه مستقیمی با صدای انسان دارند. در خصوص تاثیر احساسات انسان بر صدا می توان ضربان قلب و یا تنفس و فشار خون بدن انسان را نیز در نظر گرفت.  ضربان قلب هرچه بالاتر برود، تنفس نیز بالا می رود و از آن سو تغییراتی در صدا بوجود می آید. سخنرانان نیز باید احساسات خود را کنترل کنند تا تاثیری که بر صدایشان دارد، برایشان مشکل ایجاد نکند. به همین دلیل است که سخنران ها شاید در وسط سخنرانی آبی می نوشند تا هم گلویشان صاف شود و هم بهتر بتوانند  کارهایشان را در حین سخنرانی انجام دهند.

در صنعت دوبله نیز این امر وجود دارد که مثلا در دوبله یک صحنه، فردی که برروی کاراکتری صحبت کند، از نظر احساسی نیز باید با کاراکتر ارتباط برقرار کند. در فیلم رستگاری در شاوشنگ و یا سریال سال های دور از خانه نیز ما این مورد را شاهد بودیم که دوبله خوب تا چه حد توانست از طریق ایجاد ارتباطات احساسی تاثیر مثبتی بر بیننده و احساسات بیننده داشته باشد. که این چنین تاثیرگذاری هیچگاه با زیرنویس میسر نبود.

چگونه به مهارت تاثیر مثبت احساسات و صدا بر یکدیگربرسیم؟

در وهله اول تجربه یکی از مواردی است که می تواند در این امر به ما کمک کند. مثلا در صنعت دوبله ایران، تجربه دوبلورها بیشترین تاثیر را بر کیفیت صدایشان دارد. در بخش بعدی تمرین بسیار مهم است، شما می توانید از طریق تقویت فن بیانتان صدای قدرتمندی را بسازید و در عین قدرت، تن صدا، اوج و فرود، تاکید و یا سرعت بیانتان را مدیریت کنید تا  صدایی که ساخته اید، احساسات زیادی را تحریک کند. استفاده از تکنیک های فن بیان بسیار می تواند به ما کمک کند. اگر فن بیان را  اصولی فرا بگیریم، علاوه بر این که می توانیم صدایی قدرتمند برای خودمان بسازیم، مهارت بروز صحیح و کنترل شده احساسات ما نیز تقویت می شود، و این تقویت احساسات باعث میشود که بتوانیم کنترلی صحیح بر صدایمان داشته باشیم. البته تاثیر احساسات بر صدای انسان می تواند در حکم یک قدرت خداوندی باشد که در درون همه ما تعبیه شده است که با کسب مهارت و آموزش، میتوان این تاثیرات را بصورت ارادی، بهینه و مثبت تر کرد.

پس اگر می خواهید چه قدرت درک احساسات و چه امکان کنترل و بروز آن را تقویت کنید، تکنیک های تقویت فن بیان می تواند راهگشا باشد. دقیقا به همین دلیل است که ما معتقدیم کسب این فن نه فقط برای مقوله اجرا و گویندگی بلکه برای تمام موقعیت هایی که احساسات بر آن تاثیر گذار است از جمله اعتماد بنفس در زمینه های شغلی و یا ایجاد روابط صحیح عاطفی و … بسیار مثمر ثمر می باشد.